Zespół RDS-Tools z dumą ogłasza dostęp do aktualizacji wersji  RDS-Knight 3.2 .
Zawiera  nowe funkcje i ulepszenia:

 • Wsparcie VNC jest teraz włączone do Homeland Access Protection and Brute-Force Attacks Defender:
  • Homeland Access Protection obsługuje teraz TightVNC, UltraVNC, TigerVNC i RealVNC (standardowe porty tylko dla RealVNC)
  • Brute-Force Defender obsługuje teraz UltraVNC i TightVNC.
 • Homeland Access Protection i Bruteforce Attack Defender umożliwiają blokowanie listy zablokowanych adresów IP:

 • Teraz można wybrać strefę czasową, aby dowolnie stosować zasady ograniczenia czasu pracy w zależności od lokalizacji biura pracownika:

 • Za Twoją zgodą RDS-Knight będzie zbierać i wysyłać anonimowe dane w celu ulepszenia przyszłych wydań:

(To pole jest zaznaczone domyślnie, jeśli nie  wyrażasz zgody możesz je odznaczyć.)

 • Aktualizacja ta jest teraz znacznie ulepszona, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i niezawodność.
 • Aktywacja ochrony Ransomware jest zablokowana, jeśli włączony jest dostęp do folderu kontrolowanego Windows.
 • Zapobieganie kolizji plików kwarantannowych Ransomware Protection jest teraz niemożliwe przez ustawienie unikatowej nazwy pliku.
 • Tłumaczenia zostały zaktualizowane.