Zespół RDS-Tools ogłasza dostępność kolejnej aktualizacji wersji RDS-Knight 3.4. Zawiera nowe funkcje i udoskonalenia:

  • Zablokowane adresy IP mogą być filtrowane według adresu IP, daty i kraju (nazwa wspieranego kraju w języku angielskim) w przypadku funkcji Homeland Access Protection i Brute-Force Attacks Defender:

  • Zablokowane adresy IP Bruteforce Attack Defender zapisuje teraz kraj, z którego pochodziło działanie:

  • Ustawienia SMTP zostały udoskonalone:

  • Dodano obsługę SSL.
  • Podmiot wysyłający weryfikacje SMTP wyświetla teraz nazwę komputera
  • Sprawdzanie poprawności ustawień dla SMTP (kiedy wprowadzony zostanie nieprawidłowy identyfikator danych system wyświetli komunikat o błędzie)