RDS-Knight wersja 3.6

Zespół RDS-Tools z dumą ogłasza ogólną dostępność wersji RDS-Knight 3.6. Zawiera nowe funkcje i ulepszenia:

  • Obsługa szyfrowania zgodna z FIPS została dodana. Normy bezpieczeństwa FIPS muszą być przestrzegane przez wszystkie amerykańskie organizacje państwowe i inne regulowane branże (takie jak instytucje finansowe czy opieki zdrowotnej), które zbierają, przechowują, przekazują, udostępniają i rozpowszechniają informacje poufne, ale niesklasyfikowane (SBU).
  • Podczas dodawania lub usuwania dołączonego do białej listy adresu IP jest ona również odświeżana w celu uzyskania dostępu do strony internetowej.
  • Wszystkie reguły zapory blokujące adresy IP są teraz usuwane podczas odinstalowywania RDS-Knight.
  • Bruteforce Defender jest teraz w stanie sprawdzić wymagania bezpieczeństwa sieci.
  • Pliki ochrony Ransomware są teraz usuwane, gdy ochrona przed oprogramowaniem Ransomware jest wyłączona.

Server Genius wersja 3.9

Zespół RDS-Tools prezentuje kolejną wersję Server Genius 3.9. Poniżej dokonane zmiany i ulepszenia:

  • Dodano obsługę ograniczeń bezpieczeństwa FIPS. Normy bezpieczeństwa FIPS muszą być przestrzegane przez wszystkie amerykańskie organizacje państwowe i inne regulowane branże (takie jak instytucje finansowe i opieki zdrowotnej), które zbierają, przechowują, przekazują, udostępniają i rozpowszechniają informacje poufne, ale niesklasyfikowane (SBU).
  • Dodano obsługę protokołu TLS 1.2 dla witryn monitorujących, jeśli na serwerze zainstalowany jest program .NET Framework 4.0 full lub nowszy.
  • Docelowy system .NET Framework został zaktualizowany do wersji 3.5, aby poprawić ogólną wydajność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi serwera ServerGenius.