Przedstawiamy kolejna wersję RDS-Knight i jej ulepszenia.

 

Ulepszenia

 • Wersja RDS-Knight 4.0 zawiera wszystkie ulepszenia i poprawki zawarte w poprzednich wersjach.
 • Odświeżony i zmodernizowany interfejs użytkownika.
 • Strona główna wyświetla pięć ostatnich zdarzeń w logu bezpieczeństwa i pozwala administratorom zaktualizować RDS-Knight do najnowszej wersji bezpośrednio z okna z podana wersją.
 • Ujednolicone zarządzanie adresami IP,  zablokowanymi i umieszczonymi na białej liście. Dodano funkcje wyszukiwania pełnotekstowego i działania jednym kliknięciem.
 • Dodając kraj do zakładki dozwolonych krajów (białej listy ochrony), administratorzy mogą  odblokować wszystkie zablokowane adresy IP powiązane z wybranymi krajami.
 • Dzienniki zdarzeń bezpieczeństwa rejestrują do 2500 zdarzeń. Można dodać funkcje wyszukiwania pełnotekstowego i działania prawego przycisku myszy.
 • Wyświetlanie informacji o zablokowaniu konta w dziennikach zdarzeń bezpieczeństwa, gdy wykryta zostanie nieudana próba logowania na portalu TSplus Web.
 • Zaktualizowano liste adresów IP przypisanych do krajów.

Poprawki

 • Pełna lista dostępnych krajów w Homeland Access Protection.
 • Naprawiono problem funkcji Homeland i Bruteforce, nie blokowały złośliwych adresów IP gdy aktywowana była licencja stała.
 • Rozwiązane drobne problemy z wyświetlaniem raportu ochrony Ransomware.